Tu sa nachádza niekoľko vzorov, je ich v skutočnosti mnohonásobne viac, ale tu sa nedajú všetky znázorniť. Ak ich chcete vidieť všetky, kontaktujte nás, na našej adrese.